Ziekmelden

Als uw kind ziek is, of om een andere redenen niet naar school kan, dan kunt u ons ’s ochtends tussen 7.45 en 8.30 uur bellen op telefoonnummer: (036) 533 48 63 of een melding maken via digiDuif.
Een bezoek aan de tandarts, dokter, etc. graag vooraf melden aan de juf of meester. Verzoeken om verlof voor bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, gezinsuitbreiding, moeten worden ingediend bij de directeur.