Open structuur

De indeling van het schoolgebouw is uniek. Het bestaat uit een hoofdgebouw, waarin de klaslokalen zijn te vinden en een later aangebouwd gedeelte van semipermanente lokalen. Hier is groep 5/6B en de buitenschoolse opvang gevestigd. Door het ronde karakter van het gebouw valt eigenlijk niet op waar het hoofdgebouw stopt en de aanbouw begint.

Het gebouw karakteriseert zich door de centraal aangelegde middenruimte met daaromheen de klaslokalen. Veel van de klaslokalen beschikken over flexibele wanden, die de mogelijkheid bieden het klaslokaal open te stellen naar de gang. Op de Argonaut maken we volop gebruik van deze mogelijkheid, waardoor een, voor de school kenmerkende open sfeer ontstaat. Kinderen en leerkrachten maken optimaal gebruik van de middenruimte en ruimten die zich bij de klassen bevinden, zonder dat ze het contact met de klas verliezen. Onze kinderen zijn van jongs af aan bekend met het feit dat ze niet alleen op school zijn, maar met andere kinderen van verschillende leeftijden een leefgemeenschap vormen, waarin je met elkaar verantwoordelijk bent voor een prettige werksfeer