Les met tablets

Bij de verwerking van de lesstof speelt het Chromebook een belangrijke rol:

  • Voor de leerlingen:
    • ze weten meteen of ze een opdracht goed of fout hebben en kunnen zo nodig meteen verbeteren.
    • Ze kunnen altijd op hun eigen niveau doorwerken.
  • Voor de leerkracht:
    • Deze kan via zijn/haar eigen scherm constant in de gaten houden wat de leerlingen aan het doen zijn en of het goed gaat en eventueel ingrijpen.

Het werken met de Chromebooks staat dus in dienst van ons onderwijs en is daarbij een uitstekend hulpmiddel.