Instructiegroepen

Voor het werken met de methodes voor Rekenen (Wereld in Getallen Digitaal) en Taal (Taal Actief Digitaal) is het heel belangrijk dat de leerkrachten de kinderen goed kunnen volgen tijdens de uitleg en tijdens het werken aan de opdrachten. Een les begint met een instructie (een uitleg). Nu zijn niet alle kinderen hetzelfde, de een leert snel, de andere gemiddeld snel en weer een ander kind heeft af en toe extra uitleg nodig. De uitleg van de lesstof duurt dus ook niet voor alle leerlingen even lang: sommigen kunnen meteen beginnen met opdrachten en anderen krijgen nog extra uitleg als de anderen al met hun opdrachten zijn begonnen. De leerkracht moet dat allemaal begeleiden en in de gaten kunnen houden! Daarbij speelt de tablet een belangrijke rol:

  • Voor de leerlingen:
    • ze weten meteen of ze een opdracht goed of fout hebben en kunnen zo nodig meteen verbeteren.
    • Ze kunnen altijd op hun eigen niveau doorwerken.
  • Voor de leerkracht:
    • Deze kan via zijn/haar eigen scherm constant in de gaten houden wat de leerlingen aan het doen zijn en of het goed gaat en eventueel ingrijpen.

Dit is de manier waarop we met Rekenen en Taal (+spelling) werken.