Digitale ondersteuning

In de groepen 4 t/m 8 hebben alle leerlingen de beschikking over een chromebook. Op het chromebook maken de leerlingen de oefeningen bij de  Reken- en Taallessen.
In de groep 3 zijn een aantal laptops in gebruik en voor de kleuters zijn er enkele iPads.

Alle lokalen beschikken over een digibord.